PRODUKTER

Laserkällor, optik, maskiner och anläggningar.


Användarvänlighet, prestanda, precision och tillgänglighet.

Lasrar och optik

Källor, verktyg, optik, fibrer, tillbehör


Lasermärkning ger en permanent märkning på produkten snabbt och kräver minimal tillsyn och underhåll. Det krävs inga kemikalier och ger inget restavfall. Ytan berörs heller inte och kräver därför inte samma grad av fixturering. Oberoende av material och metod, erbjuder lasermärkning nästan obegränsade möjligheter när det gäller märkningens innehåll och form. Den flexibla, mjukvarukontrollerade processen möjliggör individuellt märkningsinnehåll samt on-the-fly märkning av rörliga objekt, utan att behöva stoppa rörelsen.

Maskiner och anläggningar

Lasermaskiner, robotceller, hanteringsutrustning, visionsystem


Maskinbetjäning med robot gör att kvalificerade CNC-operatörer och programmerare slipper det tunga jobbet med att ladda och plundra maskinen, eller när produkter ska plockas direkt ur en pall eller låda. Maskinen kan plocka både strukturerat och ostrukturerat beroende på ditt behov. Med hjälp av visionssystem som guidar roboten lämnas och hämtas produkter alltid rätt orienterade.