Laserytbehandling

Inom industrin finns det många användningsområden för en laser, inte bara för bearbetning. Ytbehandling är en samlingsbegrepp för applikationer där laserstrålen inte penetrerar materialet så djupt. Denna typ av ytbehandling karaktäriseras av att de mekaniska egenskaperna ändras hos en befintlig detalj. 

Härdning (hardening)
Laserhärdning görs genom att hetta upp ytan på ett kolhaltigt material över den austenitiska temperaturen under en kort tid och kyls snabbt ner av kringliggande gods. Detta gör att den upphettade ytan får en martensitisk struktur. Uppvärmningen görs genom absorption av laserstrålen på ytan och nedkylning genom att värmen leds ner i omkringliggande material. Ytan ska inte smälta. Härddjupet är begränsat till ungefär 1-1,5 mm beroende på värmeledningsförmågan i materialet. 

Blästring (decoating)
Laserblästring används mest för selektiv avverkning där det underliggande materialet inte ska påverkas. Denna metods fördelar är att den inte påverkar basmaterialet, frånvaron av kemikalier och att restavfall inte behöver hanteras. Metoden används för att t.ex. producera solpaneler och TFT-monitorer. 

Avfärgning (depainting/color ablation) ​​​​​​​
Då detaljer måste avlägsnas från färg och lack för reparationsarbete eller för efterföljande arbete som svetsning, lödning mm, ger denna metod en kontaktfri och ett ytskyddande alternativ. Lagren som behöver tas bort förångas i processen med speciella pulser i en q-switchad laser och tas om hand med ett utsugs- eller ventilationssystem.

Rengöring (cleaning)
​​​​​​​Q-switchade lasrar med hög prestanda möjliggör den kontaktfria rengöring av formar, fixturer och verktyg från processrester som sot, silikon, gummi eller olja och fetter. Den här metoden är ofta nödvändig för att förbereda ytor för efterföljande arbete som målning eller svetsning. Eftersom metoden är kontaktfri tillför den inte någon mekanisk, kemisk eller termisk påverkan på materialet som bearbetas.